(a továbbiakban ÁSZF)

 1. Bevezetés

Jelen ÁSZF tartalmazza a Kállai Zoltán e.v. (1073 Budapest Erzsébet krt. 25-27., Nyilvántartási szám: 56583735, adószám: 57917191-1-51; Telefonszám: +36 20 230 2328, e-mail cím: info@angelland.hu) (továbbiakban: Szolgáltató) által az angelland.hu webcímen (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetett Honlap és a 1131 Reitter Ferenc utca 132.-ben található sport-és táncstúdió (továbbiakban Stúdió) használatának feltételeit, módját (továbbiakban: Szolgáltatás) valamint a Honlapon nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személy (a továbbiakban: Felhasználó) és a Szolgáltató között alkalmazandó általános szerződési feltételeket.
A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás részleteiben elsődlegesen a kezelőszemélyzet nélküli sport- és táncstúdió üzemeltetése, annak rövid, jellemzően 80 perces egységekben történő bérbeadása, amely mellett a Szolgáltató a Stúdióban további kiegészítő szolgáltatásokat nyújthat térítésmentesen vagy térítés ellenében.
A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat így a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályait. A Felhasználó a regisztrációval továbbá elismeri, hogy ismeri a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit és adatkezelési szabályokat, azt elolvasta, továbbá a rendelkezéseket megértette, tudomásul vette és elfogadta.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF-et időről időre megváltoztassa.
A jelen ÁSZF hatályba lépésének a napja: 2019.08.26. Rendelkezései a hatálybalépésének napjától visszavonásig érvényesek és valamennyi Felhasználóra vonatkoznak.

 1. A Honlap használatának feltételei
  • A Honlapon való vásárláshoz a felhasználó köteles a valós adataival regisztrálni és meg kell adnia alábbi személyes adatait: név, e-mail cím és számlázási cím és születési dátum. A Szolgáltató mindennemű felelősséget elhárít a regisztráció során hibásan vagy helytelenül megadott adatokból adódó, szolgáltatásban vagy a szolgáltatás teljesítésében bekövetkezett károkért, hibákért.
  • A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban a Felhasználó oldaláról, mely megakadályozza a Honlap működését és az elektronikus vásárlást.
 2. Regisztráció
  • A Szolgáltatás igénybevételére az angelland.hu Honlapon keresztül, regisztrációt követően van lehetőség.
  • Első belépés alkalmával regisztrációs adatlapot szükséges kitöltenie. A sikeres regisztrációról a rendszer a Felhasználót az általa megadott e-mail címen automatikus e-mailben tájékoztatja, majd ezen e-mailből a fiók felhasználó általi aktiválása szükséges.
  • A Felhasználó a regisztráció során köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni vagy jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Felhasználót terhelik.
  • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által hibásan megadott adatok következtében a Felhasználónál esetlegesen felmerülő többlet költségekért, illetve károkért nem vállal felelősségét és lemond miden ebből adódó igényéről (beleértve a következmény károkat is).
  • A Szolgáltató nem felel a Felhasználót ért azon károkért sem, amelyek abból adódnak, hogy a Felhasználó a jelszavát harmadik személy számára megismerhetővé teszi.
  • A regisztráció során megadott adatokhoz a Felhasználó bármikor jogosult hozzáférni és megváltoztatni.
 3. Elfelejtett jelszó
  • Amennyiben már regisztrált Felhasználó, de elfelejtette jelszavát, használja a bejelentkezés során az ” Elfelejtett jelszó” opciót, amellyel új jelszót igényelhet.
 4. Szolgáltatás igénybevétele Honlapra való bejelentkezéssel
  • Amennyiben a Honlapon regisztrált és igénybe kívánja venni a Szolgáltatást akkor a “Bejelentkezés” menüpont segítségével tud belépni.
  • A kívánt időpontokat az időpontra történő kattintással tudja kosárba helyezni. A kosár meghatározott ideig tárolja a kiválasztott időpontokat, addig más Felhasználónak nincs lehetősége kosárba tenni azt.
  • A Szolgáltatás nyújtása a rendelkezésre álló szabad időpontok függvénye.
  • A kosár tartalmát az Honlap jobb felső sarkában lévő „kosár” ikonra kattintva ellenőrizheti. Itt módosíthatja a kosárba tett időpontokat, azokat hány fővel szeretné igénybe venni, illetve törölheti az adott tételt. Ha a tranzakció véglegesítése mellett dönt, kattintson a kifizetés gombra.
  • Sikeresen vette igénybe a Szolgáltatást, amennyiben kosárba tette, kifizette, majd a sikeres tranzakcióról az értesítés postafiókjába került.
  • A nagykorúságot el nem érő Felhasználó kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával és felelősségére használhatja a Stúdiót.
 5. Fizetés
  • A Honlapon keresztül történő vásárlás kizárólag bankkártyás fizetéssel lehetséges.
  • A “Fizetés és rendelés befejezése” gombra történő kattintás után a vásárló átirányításra kerül Simple Pay online bankkártyás fizetési oldalra. A fizetési oldalon HTTPS (titkosított) kommunikációval történik a tranzakció hitelesítése, ahol a bankkártya számát, lejárati dátumát és a három jegyű ellenőrző (CVC2, CVV2) kódját kérik el. A fizetési oldalon megadott bankkártya adatokat a Szolgáltató semmilyen módon nem tárolja. Bankkártyától függően más biztonsági kódot is kérhet a fizetési rendszer.
  • Sikeres banki tranzakció esetén a vásárló e-mailben kap értesítést a megrendelés tényéről.
  • A Simple Pay általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.simplepay.hu weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak
 6. Számlázás
  • Szolgáltató az értékesített Szolgáltatásokról elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználónak a regisztráció során megadott e-mail címére küld meg. Személyes átvételre nincs lehetőség.
  • A Felhasználónak fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden a Szolgáltató által küldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles azt a Honlapon módosítani.
  • Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja az elektronikus számlázáshoz.
 7. Visszaigazolás sikeres foglalásról
  • A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelési adatokat, így a kiválasztott, kifizetett időpontot, és a Stúdióba való belépéshez szükséges címeket, kódokat.
 8. Lemondási feltételek
  • A Felhasználók a kiválasztott időpontot megelőzően legfeljebb 24 órával jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A Felhasználó által előre megfizetett összeget az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon.
  • A kifizetett időpontot megelőző 24 órán belül közölt elállás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód, az teljes egészében a Szolgáltatót illeti meg. A Felhasználó a lemondást/elállást az info@angelland.hu címre megküldött e-mail üzenetben vagy telefonon közölheti, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján.
 9. A Szolgáltatás leírása
  • A foglalható időpontok 80 perc hosszúságúak, mely magában foglalja a Stúdióba való megérkezést, a tevékenységre való felkészülést majd a Stúdió elhagyását is.
  • A Felhasználó késése esetén csak a szabad időpontok függvényében van lehetőség a Stúdió további használatára, további sikeres, kifizetett tranzakciót követően. A rendelkezésre álló 80 perc nem azonos a Stúdióba való belépés időpontjával.
  • A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag saját nevére, vagy a vásárláskor előzetesen megadott személy részére vásárolhatja meg. A megvásárolt Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultság nem átruházható.
 10. Árak és árazási irányelvek
  • A Honlapon szereplő árak bruttó árak, mely árakra a Szolgáltató alanyi mentességére tekintettel általános forgalmi adó nem kerül felszámításra.
  • Honlapon nem definiált szolgáltatás igénybevételére Szolgáltatóval egyeztetett módon, egyedi árazás kialakítása mellett van lehetőség.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult az ár módosítására. Az új ár a Honlapon történő feltüntetés időpontjától érvényes, mely azonban nem érinti a Felhasználó által az ár módosítását megelőzően lefoglalt és kifizetett Szolgáltatások árát.
 11. Felelősség
  • A Felhasználó a kezelőszemélyzet nélküli Stúdiót és a Honlapot kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használhatja. Elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Stúdió használata során Felhasználónál felmerülő olyan személyi sérülésekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, amely a Felhasználó gondatlanságából fakad vagy harmadik személy okoz.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Honlapon linkeket helyezhet el amelyek más honlapokra mutatnak és amelyek tartalmáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, így Szolgáltató nem felel azon károkért amelyeket harmadik személyek által üzemeltetett honlapok használatával összefüggésben keletkeztek.
  • A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Stúdiót rendeltetésszerűen, arra alkalmas fizikai állapotban használja.
  • A Felhasználó hibájából, illetve korábbi sérülések miatt bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Nem rendeltetésszerű használatból fakadó mindennemű károkért a Felhasználó teljes anyagi és erkölcsi felelősséget vállal.
  • Szolgáltató a Stúdióban és a Stúdió bejáratánál a Stúdióban tartózkodók személyes biztonságának, valamint a vagyonbiztonság megőrzése érdekében mozgó kép felvételre alkalmas zártláncú biztonsági kamera rendszert üzemeltet. A kamera felvételeket a jogszabályokban meghatározott ideig és módon tárolja, azokat harmadik félnek nem adja ki, a felvételek értékesítésére nincs lehetőség.
 12. Szolgáltatásból való kizárás/felelősségre vonás esetei
  • Kizárható a Szolgáltatásból az a Felhasználó, aki a kötelező biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi;
  • aki szándékosan visszaél az árazási stratégiával;
  • aki szándékosan visszaél a Stúdió működésének lehetőségeivel;
  • aki rendszeresen és szándékosan akadályozza az előtte vagy utána következő Felhasználók rendeltetésszerű tevékenységét.
  • Felelősségre vonható az a Felhasználó, aki a Stúdiót nem rendeltetésszerűen használja, rongálja, berendezésében szándékosan kárt okoz, onnan értéket eltulajdonít.
 13. Kapcsolattartás
  • A Felhasználóval való kapcsolattartás az angelland.hu Honlapon vagy az ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségeken történik.
  • A közösségi média felületekről küldött üzenetek (messenger, instagram, YouTube) nem minősülnek hivatalos megkeresésnek, azonban alkalmasak a kapcsolattartásra.
 14. Szellemi tulajdonjogok
  • Minden, a Honlapon szereplő tartalom (képek, dokumentumok, logók, betűtípusok, dizájnelemek, és összeállítások vagy funkciók) a Szolgáltató tulajdonát képezi és szerzői jog és egyéb, a szellemi tulajdont oltalmazó törvények és rendeletek oltalma alatt áll. Nem reprodukálható a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
 15. Panaszügyintézés
  • A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségein érvényesítheti.
  • A Szolgáltató a szóbeli panaszt lehetősége szerint azonnal orvosolja. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
  • Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezni. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
   Budapesti Békéltető Testület
   Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
   E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  • A Felhasználó a fentieken túl panaszával a Fővárosi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatalának Fogyasztóvédelmi Főosztályához is fordulhat:
   Címe: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
   Email címe: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
  • Békés megegyezés hiányában az ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a magyar bíróságok és hatóságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.
 16. Alkalmazandó jogszabályok
  • A szerződésben álló Felekre és jelen megállapodásra a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan
   • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
   • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
   • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
   • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014 (II.26) kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.